Čeština English Français Español Deutsch Italiano 中国

GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tímto uděluji souhlas společnosti BAWRN.com s.r.o. se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4 identifikační číslo: 046 09 298 (dále jen „Správce"), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- e-mail

- telefonní číslo

- země

- město

- PSČ

a to za účelem poskytnutí těchto údajů obchodním partnerům Správce, z důvodu případného obchodního jednání s obchodním partnerem Správce, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží od obchodního partnera Správce, přičemž jsem informován, že poskytnuté osobní údaje nebude Správce po jejich předání dále zpracovávat.

 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení"), informuje, že:

* osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

* důvodem poskytnutí osobních údajů je jejich sdělení obchodním parterům Správce za účelem obchodního jednání s obchodním partnerem Správce, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží od obchodního partnera Správce,

* při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

Change language to english?

OK

Přihlášení